PN-EN 12004-2:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kleje do płytek ceramicznych -- Część 2: Metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody oznaczania charakterystyk klejów stosowanych do mocowania płytek ceramicznych wewnątrz i na zewnątrz.
W niniejszej Normie Europejskiej nie podano wymagań odnośnie do właściwości użytkowych ani zaleceń dotyczących wzornictwa i mocowania płytek ceramicznych.
Opisano następujące metody badań:
— oznaczanie czasu otwartego (8.1);
— oznaczanie spływu (8.2);
— oznaczanie przyczepności dla klejów cementowych (8.3);
— oznaczanie wytrzymałości na ścinanie klejów dyspersyjnych (8.4);
— oznaczanie wytrzymałości na ścinanie klejów na bazie żywic reaktywnych (8.5);
— oznaczanie odkształcenia poprzecznego klejów cementowych (8.6).
UWAGA Kleje do płytek ceramicznych można również stosować do innych rodzajów płytek (z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych, itd.), gdy nie oddziałują niekorzystnie na kamienie.
OSTRZEŻENIE – Postanowienia niniejszej Normy Europejskiej mogą dotyczyć materiałów i czynności niebezpiecznych. Zaleca się, aby użytkownicy niniejszej normy znali ogólne zasady praktyki laboratoryjnej. W niniejszej Normie Europejskiej nie uwzględniono wszystkich zagadnień bezpieczeństwa związanych z jej stosowaniem, jeśli w ogóle je uwzględniono. Użytkownik niniejszej normy jest odpowiedzialny za wprowadzenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za zapewnienie zgodności z wszelkimi przepisami europejskimi i krajowymi.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12004-2:2017-03 - wersja polska
Tytuł Kleje do płytek ceramicznych -- Część 2: Metody badań
Data publikacji 07-09-2018
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 12004-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1323:2008 - wersja polska, PN-EN 1324:2008 - wersja polska, PN-EN 1346:2008 - wersja polska, PN-EN 1308:2008 - wersja polska, PN-EN 12002:2010 - wersja polska, PN-EN 12003:2010 - wersja polska, PN-EN 1348:2008 - wersja polska
ICS 83.180, 91.100.10