PN-EN 14496:2017-08 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystyki i właściwości klejów gipsowych, zawierających spoiwo gipsowe zdefiniowane w EN 13279-1 oraz dodatki. Kleje te są stosowane do mocowania płyt zespolonych gipsowo-kartonowych do izolacji cieplnej/akustycznej według EN 13950, okładzinowych płyt gipsowo-kartonowych według EN 520, płyt gipsowych ze zbrojeniem w postaci mat według EN 15283-1, płyt gipsowo-włóknowych według EN 15283-2 oraz innych wyrobów, takich jak wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych według EN 14190 oraz gzymsy według EN 14209. Kleje te, stosowane w systemach konstrukcyjnych, zapewniają utrzymanie właściwości cieplnych i akustycznych.
Opisano następujące właściwości użytkowe: reakcję na ogień, odporność ogniową i przyczepność, oznaczane zgodnie z odpowiednimi europejskimi metodami badań.
Umożliwiono ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów.
W niniejszej normie uwzględniono również dodatkowe właściwości techniczne, istotne dla użytkowania i akceptacji wyrobu w przemyśle budowlanym, oraz wzorcowe metody badania tych właściwości.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14496:2017-08 - wersja polska
Tytuł Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań
Data publikacji 05-06-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 14496:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14496:2007 - wersja polska
ICS 91.100.10