PN-EN 196-1:2016-07 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

Zakres

W niniejszej części EN 196 opisano metodę oznaczania wytrzymałości na ściskanie i, opcjonalnie, wytrzymałości na zginanie zaprawy cementowej. Metodę stosuje się do cementów powszechnego użytku oraz innych cementów i materiałów, dla których w normach przywołano niniejszą metodę. Może ona nie mieć zastosowania do innych rodzajów cementu, które charakteryzują się np. bardzo krótkim początkiem czasu wiązania.
Metodę stosuje się, aby ocenić, czy wytrzymałość cementu na ściskanie jest zgodna z wymaganiem oraz do walidacyjnego badania piasku normowego CEN, EN 196-1 lub alternatywnego urządzenia do zagęszczania.
W niniejszej części EN 196 opisano wzorcowe urządzenie i wzorcową procedurę oraz dopuszczono stosowanie alternatywnego urządzenia do zagęszczania oraz alternatywnych procedur, pod warunkiem że zostały one zwalidowane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami niniejszego dokumentu. W razie sporu stosuje się tylko urządzenie wzorcowe i procedurę wzorcową.

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 196-1:2016-07 - wersja polska
Tytuł Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości
Data publikacji 12-01-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 196-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 196-1:2006 - wersja polska
ICS 91.100.10