PN-EN 196-3:2016-12 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody dotyczące oznaczania konsystencji normowej, czasów wiązania i stałości objętości cementów.
Metodę stosuje się do cementów powszechnego użytku oraz innych cementów i materiałów, dla których w normach przywołano niniejszą metodę. Może ona nie mieć zastosowania do innych rodzajów cementu, na przykład do cementów o bardzo krótkim początku czasu wiązania. Niniejszą metodę stosuje się, aby ocenić czy czas wiązania i stałość objętości cementu są zgodne z wymaganiami.
W niniejszej części EN 196 opisano metody wzorcowe, oraz dopuszczono stosowanie procedur i urządzeń alternatywnych, wskazanych w uwagach, pod warunkiem że ich wzorcowanie przeprowadzono według metod wzorcowych. W razie sporu stosuje się tylko wyposażenie wzorcowe i procedurę wzorcową.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 196-3:2016-12 - wersja polska
Tytuł Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości
Data publikacji 12-01-2018
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 196-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 196-3+A1:2011 - wersja polska
ICS 91.100.10