PN-EN 14891:2017-03 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszystkich wyrobów nieprzepuszczających wody stosowanych w postaci ciekłej, na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami, dyspersji i żywic reaktywnych, stosowanych pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz, na ścianach i na podłogach oraz w basenach pływackich.

W niniejszej Normie Europejskiej podano terminologię dotyczącą wyrobów i opisano metody badań oraz wartości wymaganych właściwości użytkowych dla wyrobów nieprzepuszczających wody stosowanych w postaci ciekłej w połączeniu z klejami do płytek.

W niniejszej Normie Europejskiej określono sposób oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz klasyfikację i znakowanie wyrobów nieprzepuszczających wody stosowanych w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne.

Niniejsza Norma Europejska nie zawiera zaleceń dotyczących projektowania i montażu płytek ceramicznych oraz zapraw do spoinowania w połączeniu z wyrobami nieprzepuszczającymi wody.

UWAGA Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej mogą być również stosowane pod inne rodzaje płytek (naturalne kamienie lub ich aglomeraty itd.), jeżeli nie oddziałują niekorzystnie na te materiały.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 14891:2017-03 - wersja polska
Tytuł Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie
Data publikacji 11-09-2018
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 14891:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14891:2012/AC:2012 - wersja angielska, PN-EN 14891:2012 - wersja angielska
ICS 91.100.50, 91.100.23