PN-EN 14891:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14891:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszystkich wyrobów nieprzepuszczających wody stosowanych w postaci ciekłej, na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami, dyspersji i żywic reaktywnych, stosowanych pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz, na ścianach i na podłogach oraz w basenach pływackich. W niniejszej Normie Europejskiej podano terminologię dotyczącą tych wyrobów i opisano metody badań oraz wymagane wartości cech użytkowych dla wyrobów nieprzepuszczających wody stosowanych w postaci ciekłej w połączeniu z klejami do płytek. W niniejszej Normie Europejskiej określono szczegółowo sposób oceny zgodności oraz klasyfikacji i oznaczenia wyrobów nieprzepuszczających wody stosowanych w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne. Niniejsza Norma Europejska nie zawiera zaleceń dotyczących projektowania i montażu płytek ceramicznych oraz zapraw do spoinowania w połączeniu z wyrobami nieprzepuszczającymi wody. UWAGA 1 Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej mogą być również stosowane pod inne rodzaje płytek (naturalne kamienie lub ich aglomeraty itd.), jeżeli nie wpływają one niekorzystnie na tego rodzaju materiały

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 14891:2012/AC:2012E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14891:2012 - wersja angielska
Tytuł Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie
Data publikacji 31-05-2012
Data wycofania 17-03-2017
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 14891:2012 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14891:2009 - wersja polska, PN-EN 14891:2009/AC:2009 - wersja polska
ICS 91.100.25, 91.100.50
Zastąpiona przez PN-EN 14891:2017-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 14891:2012/AC:2012E