PN-EN 14891:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie

Zakres

Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do wszystkich wyrobów nieprzepuszczających wody stosowanych w postaci ciekłej, na bazie zapraw cementowych modyfikowanych polimerami, dyspersji i żywic reaktywnych, stosowanych pod płytki ceramiczne mocowane na zewnątrz, na ścianach i na podłogach oraz w basenach pływackich.

W niniejszej Normie Europejskiej podano terminologię dotyczącą tych wyrobów i opisano metody badań oraz wymagane wartości właściwości użytkowych dla wyrobów nieprzepuszczających wody stosowanych w postaci ciekłej w połączeniu z klejami do płytek.

W niniejszej Normie Europejskiej określono sposób oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, oraz klasyfikację i znakowanie wyrobów nieprzepuszczających wody stosowanych w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne.

Niniejsza Norma Europejska nie zawiera zaleceń dotyczących projektowania i mocowania płytek ceramicznych oraz zapraw do spoinowania w połączeniu z wyrobami nieprzepuszczającymi wody.

UWAGA Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej mogą być również stosowane pod inne rodzaje płytek (z kamienia naturalnego i aglomeratów kamiennych itp.), jeżeli nie oddziałują niekorzystnie na te materiały.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14891:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Wyroby nieprzepuszczające wody stosowane w postaci ciekłej pod płytki ceramiczne mocowane klejami -- Wymagania, metody badań, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych, klasyfikacja i znakowanie
Data publikacji 17-03-2017
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 184, Klejów
Wprowadza EN 14891:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14891:2012 - wersja angielska, PN-EN 14891:2012/AC:2012 - wersja angielska
ICS 91.100.50, 91.100.23