PN-EN 15824:2017-07 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych

Zakres

Niniejszą Normę Europejską stosuje się w odniesieniu do fabrycznie wytworzonych tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych do pokryć zewnętrznych i wewnętrznych ścian, słupów, ścian działowych i piwnic. Wyroby wytwarza się w postaci pasty gotowej do zastosowania lub w formie proszku. Niniejszą Normę Europejską stosuje się także w odniesieniu do tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach nieorganicznych takich jak silikaty, silany, siloksany i silikony.
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne mogą tworzyć końcową powierzchnię konstrukcji, teksturowaną lub nie, lub mogą zapewniać wyrównanie podłoża, odpowiednio gładkiego do kolejnych zabiegów dekoracyjnych.
W niniejszej Normie Europejskiej podano definicje i wymagania dotyczące końcowych właściwości użytkowych. Zawarto odpowiednie kategorie charakterystyk do oznaczania tynków zewnętrznych i wewnętrznych.
W niniejszej Normie Europejskiej podano ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (AVCP) wyrobu zgodnego z niniejszą Normą Europejską. Zawarto wymaganie dotyczące znakowania wyrobów objętych niniejszą Normą Europejską.
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się w odniesieniu do materiałów pokryciowych i systemów pokryć zgodnych z EN 1062-1 oraz EN 13300.
Niniejsza Norma Europejska nie zawiera zaleceń do projektowania i stosowania tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Jednakże niniejszą Normę Europejską można stosować do określania tynków zewnętrznych i wewnętrznych łącznie z zasadami stosowania i z krajowymi specyfikacjami dotyczącymi odbioru prac.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15824:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych
Data publikacji 18-07-2017
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 15824:2017 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 15824:2010 - wersja polska
ICS 91.100.10