PN-A-74855-8:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości popiołu

Zakres

Określono metody oznaczania zawartości popiołu konduktometrycznego i siarczanowego. Podano warunki oznaczania oraz sposób obliczania zawartości

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-74855-8:1998 - wersja polska
Tytuł Cukier -- Metody badań -- Oznaczanie zawartości popiołu
Data publikacji 26-02-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Zastępuje PN-A-74855-08:1987 - wersja polska
ICS 67.180.10