PN-EN 10301:2006 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Rury stalowe i złączki na rurociągi morskie i przybrzeżne -- Powłoki wewnętrzne obniżające tarcie przy transporcie gazu nie powodującego korozji

Zakres

Podano wymagania i metody badań nakładanych ciekłymi roztworami epoxy wewnętrznych powierzchni rur i złączek rurociągów w celu zmniejszenia tarcia przy transporcie gazu nie powodującego korozji. Podano pięć definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10301:2006 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe i złączki na rurociągi morskie i przybrzeżne -- Powłoki wewnętrzne obniżające tarcie przy transporcie gazu nie powodującego korozji
Data publikacji 28-02-2006
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10301:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10301:2004 - wersja angielska
ICS 25.220.60, 77.140.75, 23.040.10