PN-EN 10290:2005 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie -- Powłoki zewnętrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciekłym

Zakres

Określono wymagania i metody badań dotyczące zewnętrznych powłok z poliuretanu (PUR) lub poliuretanu modyfikowango (PUR-MOD) nanoszonych w stanie ciekłym na stalowe rury i łączniki na rurociągi w celu ochrony przed korozją

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10290:2005 - wersja polska
Tytuł Rury stalowe i łączniki na rurociągi przybrzeżne i morskie -- Powłoki zewnętrzne z poliuretanu lub poliuretanu modyfikowanego nanoszone w stanie ciekłym
Data publikacji 05-07-2005
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 126, Rur Stalowych
Wprowadza EN 10290:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN 10290:2003 - wersja angielska
ICS 25.220.60, 23.040.10