PN-EN 10253-2:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 10253-2:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli

Zakres

Podano wymagania techniczne dostawy kształtek do przyspawania doczołowego, spawanych i bez szwu (łuki, zwężki symetryczne i mimośrodowe, trójniki równoprzelotowe i redukcyjne, dna koszykowe), wykonanych ze stali węglowej i stopowej, przewidzianych do zastosowań ciśnieniowych w temperaturze pokojowej, w niskich temperaturach lub w podwyższonych temperaturach. Określono typy kształtek (typ A - ze współczynnikiem redukcji ciśnienia i typ B - stosowane przy pełnym ciśnieniu roboczym), gatunki stali, właściwości mechaniczne, wymiary i tolerancje, wymagania dotyczące kontroli i badań, dokumenty kontroli, znakowanie, zabezpieczenie i pakowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10253-2:2010 - wersja polska
Tytuł Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego -- Część 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli
Data publikacji 08-07-2010
Data wycofania 13-01-2022
Liczba stron 121
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 10253-2:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10253-2:2008 - wersja angielska, PN-EN 10253-2:2008 - wersja niemiecka
ICS 23.040.40, 77.140.45
Zastąpiona przez PN-EN 10253-2:2022-01 - wersja angielska