PN-EN 10253-4:2010 - wersja polska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego -- Część 4: Stale odporne na korozję austenityczne i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przeróbki plastycznej ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli

Zakres

Podano wymagania dotyczące dostawy kształtek do przyspawania doczołowego, spawanych i bez szwu (łuki, zwężki symetryczne i mimośrodowe, trójniki równoprzelotowe i redukcyjne, dna koszykowe) wykonanych ze stali odpornych na korozję austenitycznych i austenityczno-ferrytycznych, do zastosowań ciśnieniowych w temperaturze pokojowej, w niskiej temperaturze lub w podwyższonej temperaturze. Określono typy kształtek (A i B), gatunki stali, właściwości mechaniczne, wymiary i tolerancje, wymagania dotyczące kontroli i badań, dokumenty kontroli, znakowanie, zabezpieczenie i pakowanie

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 10253-4:2010 - wersja polska
Tytuł Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego -- Część 4: Stale odporne na korozję austenityczne i austenityczno-ferrytyczne (duplex) do przeróbki plastycznej ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli
Data publikacji 01-07-2010
Liczba stron 98
Grupa cenowa X
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 10253-4:2008 [IDT], EN 10253-4:2008/AC:2009 [IDT]
Dyrektywa 2014/68/EU
Zastępuje PN-EN 10253-4:2008 - wersja angielska
ICS 23.040.40, 77.140.20