PN-P-04613:1985 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-P-04613:1997 - wersja polska, PN-ISO 3801:1993 - wersja polska, PN-EN 29073-1:1994 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Płaskie wyroby włókiennicze -- Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej

Zakres

Opisano metodę wyznaczania masy liniowej i powierzchniowej płaskich wyrobów włókienniczych w stanie aklimatyzowanym i suchym. Określono wymagania dotyczące aparatury, pobierania i przygotowywania próbek, wykonania wyznaczania, obliczania wyników i protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-04613:1985 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Płaskie wyroby włókiennicze -- Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej
Data publikacji 27-08-1985
Data wycofania 30-11-1998
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04613:1973 - wersja polska
ICS 59.080.30
Zastąpiona przez PN-P-04613:1997 - wersja polska, PN-ISO 3801:1993 - wersja polska, PN-EN 29073-1:1994 - wersja polska