PN-P-04613:1997 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Tekstylia -- Dzianiny i przędziny -- Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej

Zakres

Podano cztery metody badań masy liniowej oraz pięć metod badań masy powierzchniowej dzianin i przędzin. Podano zakres stosowania metod, określenia masy liniowej i powierzchniowej nieaklimatyzowanej oraz aklimatyzowanej, a także współczynników poprawki. Opisano metody badań, podając dla każdej z nich zasadę jej wyznaczania, stosowane przyrządy pomiarowe i pomocnicze, sposób pobierania i przygotowania sztuki lub próbki, wykonanie wyznaczań w określonych warunkach, obliczanie wyników oraz protokół badania

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-04613:1997 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Dzianiny i przędziny -- Wyznaczanie masy liniowej i powierzchniowej
Data publikacji 11-02-1997
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04613:1985 - wersja polska
ICS 59.080.30