PN-EN 29073-1:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9073-1:2023-11 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Wyznaczanie masy powierzchniowej

Zakres

Mierzona jest powierzchnia i masa próbki pomiarowej i obliczana masa powierzchniowa w gramach na metr kwadratowy. Ze względu na to, że włókniny wymagają specjalnych warunków badań, alternatywne wymagania do podanych w ISO 3801 podaje ta część PN-EN 29073. Są to: a) inne zasady pobierania próbek; b) inne wymiary próbki pomiarowej; c) większa dokładność wagi

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 29073-1:1994 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Wyznaczanie masy powierzchniowej
Data publikacji 25-10-1994
Data wycofania 29-11-2023
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN 29073-1:1992 [IDT], ISO 9073-1:1989 [IDT]
Zastępuje PN-P-04613:1985 - wersja polska
ICS 59.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9073-1:2023-11 - wersja angielska