PN-EN ISO 9073-2:2002 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Część 2: Wyznaczanie grubości

Zakres

Opisano metodę wyznaczania grubości włóknin zwykłych i puszystych pod określonym ciśnieniem. Opisano przyrządy do badań. Podano dwie definicje. Zamieszczono dwa rysunki przyrządu do pomiaru grubości włóknin puszystych o maksymalnej grubości do i powyżej 20 mm. Opisano trzy sposoby postępowania do każdego typu włóknin

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9073-2:2002 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Część 2: Wyznaczanie grubości
Data publikacji 06-02-2002
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN ISO 9073-2:1996 [IDT], ISO 9073-2:1995 [IDT]
Zastępuje PN-EN 29073-2:1994 - wersja polska
ICS 59.080.30