PN-EN 29073-3:1994 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 9073-3:2023-11 - wersja angielska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia

Zakres

Stosuje się siłę, działającą w kierunku wzdłużnym przy stałym przyroście wydłużenia na próbkę o określonej długości i szerokości. Siłę zrywającą i wydłużenie przy zerwaniu wyznacza się z zarejestrowanej krzywej siła - wydłużenie. Ze względu na to, że włókniny wymagają specjalnych warunków badań, alternatywne wymagania do podanych w ISO 5081 ustala ta część PN-EN 29073. Są to: a) inne zasady pobierania próbek, b) stała prędkość wydłużenia (100 mm/min)

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 29073-3:1994 - wersja polska
Tytuł Tekstylia -- Metody badania włóknin -- Wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i wydłużenia
Data publikacji 25-10-1994
Data wycofania 17-11-2023
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Wprowadza EN 29073-3:1992 [IDT], ISO 9073-3:1989 [IDT]
Zastępuje PN-P-04626:1988 - wersja polska
ICS 59.080.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 9073-3:2023-11 - wersja angielska