PN-EN 61800-2:2016-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61800-2:2021-11 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 2: Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej prędkości

Zakres

Niniejsza część IEC 61800 ma zastosowanie do elektrycznych układów napędowych mocy a.c. o regulowanej prędkości, które zawierają przetwarzanie mocy półprzewodnikowe i środki do ich sterowania, ochrony, monitorowania, pomiaru i silniki a.c. Odnosi się ona do elektrycznych układów napędowych mocy o regulowanej prędkości przeznaczonych do zasilania silników a.c. z BDM podłączonych do napięć wejściowych o wartości międzyprzewodowej do, włączając, 1 kV a.c. 50 Hz lub 60 Hz i/lub napięć do, włączając, 1,5 kV d.c. UWAGA 1 – Elektryczne układy napędowe mocy a.c. o regulowanej prędkości przeznaczone do zasilania silników a.c. oraz o wartościach znamionowych napięcia wejściowego przekształtnika powyżej 1000 V a.c. są omówione w IEC 61800-4. UWAGA 2 – Elektryczne układy napędowe mocy d.c. o regulowanej prędkości przeznaczone do zasilania silników d.c. są omówione w IEC 61800-1. UWAGA 3 - Dla elektrycznych układów napędowych mocy a.c. o regulowanej prędkości posiadających szeregowo połączone sekcje przekształtnika energoelektronicznego, napięcie międzyprzewodowe jest sumą szeregowo połączonych napięć wejściowych. Zastosowania trakcyjne i pojazdy elektryczne są wyłączone z zakresu niniejszej normy. Ta część IEC 61800 jest przeznaczona do określenia następujących aspektów Układów Napędowych Mocy (PDS) a.c.: główne części PDS; dane znamionowe i funkcjonowanie; specyfikacje dla środowiska, w którym PDS jest przeznaczony do zainstalowania i działania; inne specyfikacje, które mogłyby być przydatne, gdy wyszczególniamy kompletny PDS. Niniejsza norma zapewnia minimalne wymagania, które mogą zostać użyte dla rozwoju specyfikacji między odbiorcą i wytwórcą. Zgodność z niniejszą normą jest możliwa jedynie, gdy każdy temat niniejszej normy jest osobno wyszczególniony przez specyfikacje rozwojowe odbiorcy lub przez komitety norm wyrobu rozwijające normy wyrobu. Dla pewnych aspektów, które są pokryte przez określone normy wyrobu PDS w serii IEC 61800, niniejszy dokument dostarcza krótkie wprowadzenie i odniesienie do szczegółowych wymagań w tych normach wyrobu.

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61800-2:2016-01 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 2: Wymagania ogólne -- Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych mocy prądu przemiennego o regulowanej prędkości
Data publikacji 22-01-2016
Data wycofania 17-11-2021
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61800-2:2015 [IDT], IEC 61800-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61800-2:2000 - wersja polska
ICS 29.160.30, 29.200
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61800-2:2021-11 - wersja angielska