PN-EN 61800-5-1:2007 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61800-5-1:2024-03 - wersja angielska

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Elektryczne, cieplne i energetyczne

Zakres

Określono wymagania dotyczące układów napędowych o regulowanej prędkości lub ich elementów, w odniesieniu do zagadnień elektrycznych, cieplnych i energetycznych. Podano definicje 45 terminów. Nie uwzględniono urządzeń napędzanych, z wyjątkiem wymagań dotyczących interfejsów. Ma zastosowanie do elektrycznych układów napędowych o regulowanej prędkości zawierających przekształtnik mocy, urządzenia sterujące oraz silnik lub silniki. Ma zastosowanie do układów napędowych prądu stałego przyłączonych do sieci prądu przemiennego 50 Hz lub 60 Hz o napięciu międzyprzewodowym do 1 kV oraz układów napędowych prądu przemiennego o wejściowych lub wyjściowych napięciach przekształtnika do 35 kV

* wymagane pola

Bez VAT: 297,00  PLN Z VAT: 365,31  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 20-10-2026 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 61800-5-1:2007 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa -- Elektryczne, cieplne i energetyczne
Data publikacji 16-11-2007
Data wycofania 11-03-2024
Liczba stron 126
Grupa cenowa XB
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61800-5-1:2007 [IDT], IEC 61800-5-1:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61800-5-1:2005 - wersja polska
ICS 29.160.30
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61800-5-1:2024-03 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61800-5-1:2007/A11:2021-07E, PN-EN 61800-5-1:2007/A1:2017-07E