PN-EN 61800-5-1:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61800-5-1:2007 - wersja angielska

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN
Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - elektryczne, cieplne i energetyczne

Zakres

Określono wymagania dotyczące układów napędowych o regulowanej prędkości i ich elementów, w odniesieniu do zagadnień elektrycznych, cieplnych i energetycznych. Podano definicje 45 terminów. Nie uwzględniono urządzeń napędzanych, z wyjątkiem wymagań dotyczących interfejsów. Norma ma zastosowanie do elektrycznych układów napędowych o regulowanej prędkości zawierających przekształtnik mocy, urządzenia sterujące oraz silnik lub silniki. Norma ma zastosowanie do układów napędowych prądu stałego przyłączonych do sieci prądu przemiennego 50 Hz lub 60 Hz o napięciu międzyprzewodowym do 1 kV oraz układów napędowych prądu przemiennego o wejściowych lub wyjściowych napięciach przekształtnika do 35 kV, 50 Hz lub 60 Hz

* wymagane pola

Bez VAT: 266,40  PLN Z VAT: 327,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61800-5-1:2005P ERRATA

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61800-5-1:2005 - wersja polska
Tytuł Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości -- Część 5-1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - elektryczne, cieplne i energetyczne
Data publikacji 08-06-2005
Data wycofania 01-08-2010
Liczba stron 88
Grupa cenowa X
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 61800-5-1:2003 [IDT], IEC 61800-5-1:2003/COR1:2003 [IDT], IEC 61800-5-1:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61800-5-1:2003 - wersja angielska
ICS 29.160.30, 29.200
Zastąpiona przez PN-EN 61800-5-1:2007 - wersja angielska