PN-EN 61000-3-2:2014-10 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)

Zakres

Niniejsza część IEC 61000 dotyczy ograniczenia harmonicznych prądu wprowadzanych do publicznych sieci rozdzielczych.
Ustala ona poziomy dopuszczalne harmonicznych prądu zasilającego, które mogą być wytwarzane przez odbiorniki badane w określonych warunkach.
Harmoniczne prądu są mierzone zgodnie z Załącznikami A i B.
Niniejsza część IEC 61000 dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego o fazowym prądzie zasilającym nie przekraczającym 16 A, przeznaczonego do przyłączenia do publicznych sieci rozdzielczych niskiego napięcia.
Nieprofesjonalny sprzęt spawalniczy o fazowym prądzie zasilającym nie przekraczającym 16 A jest objęty zakresem niniejszej normy.
Sprzęt spawalniczy przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, określony w IEC 60974-1, jest wyłączony z zakresu niniejszej normy, lecz może być instalowany warunkowo, jak podano w IEC/TR 61000-3-4 lub IEC 61000-3-12.
Badania zgodne z niniejszą normą są badaniami typu. Warunki badań dla poszczególnych odbiorników zostały podane w Załączniku C.
Nie ustalono jeszcze poziomów dopuszczalnych dla sieci o napięciach znamionowych mniejszych niż 220 V (między przewodem fazowym i przewodem neutralnym).
UWAGA W niniejszej normie są stosowane określenia: aparat, przyrząd, urządzenie oraz sprzęt i dla celów niniejszej normy mają one to samo znaczenie.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61000-3-2:2014-10 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
Data publikacji 15-12-2016
Data wycofania 08-04-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 61000-3-2:2014 [IDT], IEC 61000-3-2:2014 [IDT]
Dyrektywa 2014/30/EU
Zastępuje PN-EN 61000-3-2:2007 - wersja polska, PN-EN 61000-3-2:2007/A1:2010 - wersja polska, PN-EN 61000-3-2:2007/A2:2010 - wersja polska
ICS 33.100.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 - wersja angielska