PN-EN 55014-2:2015-06 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 55014-2:2021-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Cześć 2: Odporność -- Norma grupy wyrobów

Zakres

1.1 Niniejsza norma dotyczy odporności na zaburzenia elektromagnetyczne przyrządów elektrycznych i podobnych urządzeń powszechnego użytku, również zabawek elektrycznych i narzędzi elektrycznych o napięciu znamionowym nie większym niż 250 V dla urządzeń jednofazowych przyłączanych między przewód fazowy i neutralny oraz 480 V dla innych urządzeń.
Urządzenia mogą zawierać silniki, elementy grzejne lub ich kombinacje oraz układy elektryczne i elektroniczne i mogą być zasilane z sieci, z transformatora, z baterii albo z jakiegokolwiek innego źródła prądu.
Urządzenia, które nie są przewidziane do użytku w gospodarstwie domowym, ale które mogą wymagać pewnego poziomu odporności, jak na przykład urządzenia przewidywane do ogólnego użytku w sklepach, drobnym przemyśle i gospodarstwach rolnych, jeżeli są one objęte normą CISPR 14-1. Ponadto norma niniejsza dotyczy:
- kuchni mikrofalowych używanych w gospodarstwie domowym i jadłodajniach;
- piekarników i kuchni, grzanych energią wielkiej częstotliwości;
- indukcyjnych urządzeń kuchennych (jedno- lub wielosekcyjnych);
- przyrządów do pielęgnacji ciała wytwarzających promieniowanie od UV (nadfioletu) do IR (podczerwieni) włącznie (obejmuje to światło widzialne);
- zasilaczy i ładowarek baterii dostarczanych łącznie z urządzeniem lub przewidywanych do urządzenia objętego niniejsza normą.
1.2 Niniejsza norma nie dotyczy:
- urządzeń oświetleniowych;
- urządzeń przeznaczonych do użytku wyłącznie w przemyśle ciężkim;
- urządzeń, które są przewidziane jako części składowe stałych instalacji elektrycznych w budynkach (takich jak bezpieczniki, wyłączniki mocy, kable i łączniki);
- urządzeń przeznaczonych do użytku w lokalizacjach, w których dominują szczególne warunki elektromagnetyczne, takie jak obecność silnych pól elektromagnetycznych (na przykład w pobliżu nadajników radiofonicznych), albo tam gdzie występują silne impulsy w sieci elektroenergetycznej (takie jak w elektrowni);
- odbiorników radiowych i telewizyjnych, sprzętu audiowizualnego i elektronicznych instrumentów muzycznych innych niż zabawki;
- medycznych urządzeń elektrycznych;
- komputerów osobistych i urządzeń podobnych innych niż zabawki;
- nadajników radiowych;
- urządzeń przeznaczonych wyłącznie do użytku w pojazdach;
- systemów nadzoru niemowląt.
1.3 Wymagania dotyczące odporności obejmują zakres częstotliwości od 0 Hz do 400 GHz.
1.4 Skutki zjawisk elektromagnetycznych, które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń są wyłączone z niniejszej normy i są przedmiotem innych norm, na przykład w serii IEC 60335.
Nie uwzględnia się nietypowej pracy urządzeń (takiej jak przy symulowanych uszkodzeniach układów elektrycznych zastosowanych w czasie badań).
UWAGA 1 Zwraca się uwagę na fakt, że dla urządzeń przeznaczonych do użytkowania na pokładzie statków lub samolotów mogą być potrzebne dodatkowe wymagania.
1.5 Przedmiotem niniejszej normy jest określenie wymagań dotyczących odporności urządzeń wymienionych w zakresie normy na zaburzenia elektromagnetyczne ciągłe i przejściowe, przewodzone i promieniowane, łącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi.
Wymagania te są wymaganiami podstawowymi dotyczącymi odporności związanej z kompatybilnością elektromagnetyczną.
UWAGA 2 W szczególnych przypadkach powstają sytuacje, w których poziom zaburzeń może przekroczyć wartości probiercze wymienione w niniejszej normie. W tych przypadkach może zaistnieć potrzeba zastosowania specjalnych środków zaradczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 55014-2:2015-06 - wersja polska
Tytuł Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Cześć 2: Odporność -- Norma grupy wyrobów
Data publikacji 22-07-2016
Data wycofania 09-08-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 55014-2:2015 [IDT], CISPR 14-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55014-2:1999/A2:2009 - wersja angielska, PN-EN 55014-2:1999/A1:2004 - wersja polska, PN-EN 55014-2:1999/IS1:2007 - wersja angielska, PN-EN 55014-2:1999 - wersja polska
ICS 97.030, 33.100.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 55014-2:2021-08 - wersja angielska