PN-EN 60335-1:2012 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60335-1:2024-04 - wersja angielska

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zastąpić zakres normy następująco:

Niniejsza Norma Europejska dotyczy bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu przeznaczonego do użytku w warunkach domowych i w celach komercyjnych, o napięciu znamionowym dla sprzętu jednofazowego nie przekraczającym 250 V i 480 V dla innego sprzętu.
UWAGA 1 Zakresem niniejszej normy objęty jest sprzęt zasilany z baterii i inny sprzęt zasilany napięciem stałym.
UWAGA Z1 Przykładami sprzętu domowego jest sprzęt przeznaczony do wykonywania typowych funkcji domowych w gospodarstwie domowym, który może być również użytkowany przez niewykwalifikowany personel przy wykonywaniu tych typowych domowych funkcji:
• w sklepach, urzędach i innych podobnych miejscach pracy;
• w gospodarstwach rolnych;
• w hotelach, motelach i innych pomieszczeniach mieszkalnych;
• w obiektach oferujących nocleg ze śniadaniem.
UWAGA Z2 Gospodarstwo domowe obejmuje mieszkanie i związane z nim budynki, ogród itp.

Niniejsza norma dotyczy również sprzętu i urządzeń przeznaczonych do użytkowania przez personel wykwalifikowany lub przeszkolony w sklepach, niewielkich zakładach produkcyjnych i w gospodarstwach rolnych oraz sprzętu i urządzeń przeznaczonych do celów komercyjnych użytkowanych przez osoby obsługujące go.
W załączniku ZE podano dodatkowe wymagania dla takiego sprzętu.
UWAGA 2 Tekst usunięto.

UWAGA Z3 Przykładami takiego sprzętu i urządzeń są: sprzęt używany w gastronomii, urządzenia czyszczące do użytku komercyjnego i sprzęt używany w zakładach fryzjerskich.

UWAGA Z4 W Załączniku ZF podano kryteria zakwalifikowania wyrobów objętych normą wieloczęściową EN 60335 albo do Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) albo do Dyrektywy Maszynowej (MD).

Niniejsza norma dotyczy przewidywalnych zagrożeń stwarzanych przez sprzęt i maszyny, z którymi stykają się wszystkie osoby.

Jednak najczęściej nie uwzględniono zagrożeń wynikających z:
• zabawy dzieci sprzętem;
• użytkowaniem sprzętu przez bardzo małe dzieci;
• użytkowaniem sprzętu przez małe dzieci bez nadzoru.

Uznano, że osoby bardzo niesprawne mogą mieć potrzeby wykraczające poza poziom występujący w niniejszej normie.

UWAGA 3 Zwraca się uwagę na fakt, że:

– w przypadku sprzętu przeznaczonego do użytku w pojazdach lub na pokładach statków, lub samolotów
mogą być konieczne dodatkowe wymagania;
– w wielu krajach dodatkowe wymagania są stawiane przez instytucje odpowiedzialne za zdrowie, ochronę pracy, zaopatrzenie w wodę i podobne.

UWAGA 4 Norma nie dotyczy:
– sprzętu przeznaczonego wyłącznie do celów przemysłowych;
– sprzętu przeznaczonego do użytku w środowiskach, w których występują specjalne warunki, np. w środowiskach o wysokim stopniu korozyjności, w środowiskach niebezpiecznych pod względem wybuchowym (pyły, pary, gazy);
– odbiorników audio i wideo i podobnych urządzeń elektronicznych (IEC 60065);
– urządzeń medycznych (IEC 60601);
– narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym (IEC 60745);
– komputerów osobistych i podobnych urządzeń (IEC 60950-1);
– narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym (IEC 61029).

* wymagane pola

Bez VAT: 323,80  PLN Z VAT: 398,27  PLN

Poprawki i Erraty

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Norma częściowo zastąpiona przez PN-EN 62841-1:2015-11 w zakresie narzędzi do trawników i innych narzędzi ogrodniczych
Numer PN-EN 60335-1:2012 - wersja polska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 05-03-2014
Data wycofania 23-04-2024
Liczba stron 196
Grupa cenowa XD
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-1:2012 [IDT], IEC 60335-1:2010 [MOD]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60335-1:2004 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004/A1:2005 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004/A12:2008 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004/Ap1:2005 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004/Ap2:2006 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004/A13:2009 - wersja angielska, PN-EN 60335-1:2004/A14:2010 - wersja angielska, PN-EN 60335-1:2004/A2:2008 - wersja polska, PN-EN 60335-1:2004/A15:201
ICS 13.120, 97.030
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60335-1:2024-04 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-1:2012/AC:2014-03P, PN-EN 60335-1:2012/Ap1:2017-10P, PN-EN 60335-1:2012/Ap2:2018-08P