PN-EN 60335-1:2004/A2:2006 - wersja angielska

Norma wycofana

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmodyfikowano zakres normy i powołania normatywne. Dodano jedną nową definicję. Wprowadzono zmiany do rozdziałów 7, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, a także do rysunku 7. Wprowadzono zmiany w załączniku D. Zastąpiono tekst załącznika E i J nowym, oraz zmieniono rysunek O.2 w załączniku O

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-1:2004/A2:2006 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 28-11-2006
Data wycofania 15-04-2008
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-1:2002/A2:2006 [IDT], IEC 60335-1:2001/AMD2:2006 [IDT], IEC 60335-1:2001/AMD2:2006/COR1:2006 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 13.120, 97.030