PN-EN 15216:2022-03 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Stałe składniki środowiska -- Oznaczanie całkowitej substancji rozpuszczonej (TDS) w wodzie i eluatach

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania całkowitej substancji rozpuszczonej (TDS) w wodzie i eluatach (patrz Załącznik A), pod warunkiem że nie jest ona lotna w określonych warunkach i nie następuje uwalnianie cząsteczek wody z hydratacji. Stosuje się go, gdy woda i eluaty zawierają więcej niż 100 mg/l całkowitej substancji rozpuszczonej. Próbki o mniejszych zawartościach substancji rozpuszczonych można analizować po powtórzeniu etapu suszenia

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15216:2022-03 - wersja angielska
Tytuł Stałe składniki środowiska -- Oznaczanie całkowitej substancji rozpuszczonej (TDS) w wodzie i eluatach
Data publikacji 23-03-2022
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 216, Odpadów
Wprowadza EN 15216:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15216:2010 - wersja polska
ICS 13.030.20