PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Gleba, odpady, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie strat podczas prażenia

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania strat podczas prażenia (LOI) w temperaturze 550 °C. Suchą masę oznacza się zgodnie z EN 15934.
Metodę tę stosuje się do oznaczania strat podczas prażenia osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów, gleby oraz odpadów.
UWAGA Straty podczas prażenia często wykorzystuje się jako szacunkową zawartość substancji organicznej w próbce. W warunkach reakcji uwalniają się lub są absorbowane substancje nieorganiczne albo produkty rozkładu (np. H2O, CO2, SO2, O2) i niektóre z substancji nieorganicznych są, w warunkach reakcji, lotne.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska
Tytuł Gleba, odpady, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie strat podczas prażenia
Data publikacji 21-01-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN 15935:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 15935:2013-02 - wersja angielska, PN-EN 15935:2013-02 - wersja polska, PN-EN 15169:2011 - wersja polska, PN-EN 15169:2011/Ap1:2012 - wersja polska
ICS 13.030.01