PN-EN ISO 5269-1:2007 - wersja polska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Masy włókniste -- Przygotowanie arkusików laboratoryjnych do badań fizycznych -- Część 1: Metoda konwencjonalnego formowania arkusików

Zakres

Określono metodę przygotowania arkusików laboratoryjnych z masy włóknistej, przeznaczonych do oznaczenia określonych właściwości tej masy, z zastosowaniem konwencjonalnego formowania arkusików. Opisano zasadę metody, wyposażenie, przygotowanie próbek, sposób postępowania oraz protokół badań

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 5269-1:2007 - wersja polska
Tytuł Masy włókniste -- Przygotowanie arkusików laboratoryjnych do badań fizycznych -- Część 1: Metoda konwencjonalnego formowania arkusików
Data publikacji 27-09-2007
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN ISO 5269-1:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5269-1:2005 - wersja angielska
ICS 85.040