PN-EN 15935:2013-02 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie strat podczas prażenia

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metodę oznaczania strat suchej masy podczas prażenia (LOI) w temperaturze 550 °C. Suchą masę oznacza się zgodnie z EN 15934. Metodę tę stosuje się do oznaczania strat podczas prażenia osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów, gleby oraz odpadów. Metodą tą można również oznaczać LOI dla osadów dennych. UWAGA Straty podczas prażenia często wykorzystuje się jako szacunkową zawartość substancji organicznej w próbce. W warunkach reakcji uwalniają się lub są absorbowane substancje nieorganiczne albo produkty rozkładu (np. H2O, CO2, SO2, O2) i niektóre z tych substancji nieorganicznych są lotne.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15935:2013-02 - wersja polska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie strat podczas prażenia
Data publikacji 20-12-2019
Data wycofania 21-01-2022
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN 15935:2012 [IDT]
ICS 13.030.01
Zastąpiona przez PN-EN 15935:2022-01 - wersja angielska