PN-EN 15934:2013-02 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartości suchej pozostałości lub zawartości wody

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metody obliczania zawartości suchej masy osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów, gleby oraz odpadów, w przeliczeniu na suchą masę próbki, na podstawie wyników uzyskanych z badań. W zależności od charakteru i pochodzenia danej próbki obliczenia przeprowadza się na podstawie oznaczania zawartości suchej pozostałości (Metoda A) lub oznaczania zawartości wody (Metoda B). Ma to zastosowanie w przypadku próbek zawierających powyżej 1 % (ułamek masowy) suchej pozostałości lub powyżej 1 % (ułamek masowy) wody. Metodę A stosuje się w przypadku osadów ściekowych, uzdatnionych bioodpadów, gleby oraz odpadów, a Metodę B stosuje się w przypadku odpadów w stanie ciekłym i próbek, co do których podejrzewa się, lub o których wiadomo, że poza wodą zawierają substancje lotne.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15934:2013-02 - wersja polska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartości suchej pozostałości lub zawartości wody
Data publikacji 13-06-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN 15934:2012 [IDT]
ICS 13.030.01