PN-EN ISO 10390:2022-09 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie pH

Zakres

W niniejszym dokumencie podano instrumentalną metodę rutynowego oznaczania pH, w zakresie od pH 2 do pH 12, z zastosowaniem elektrody szklanej w 1:5 (ułamek objętościowy) zawiesinie gleby albo osadów ściekowych, albo uzdatnionych bioodpadów w wodzie (pH w H2O), w roztworze chlorku potasu o stężeniu 1 mol/l (pH w KCl) lub w roztworze chlorku wapnia o stężeniu 0,01 mol/l (pH w CaCl2).
Niniejszy dokument można stosować do powietrznie suchych próbek wszystkich rodzajów gleby oraz uzdatnionych bioodpadów wszystkich rodzajów.
UWAGA Na przykład, przygotowanych wstępnie zgodnie z ISO 11464 lub EN 16179 lub EN 15002.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10390:2022-09 - wersja angielska
Tytuł Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe -- Oznaczanie pH
Data publikacji 01-09-2022
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN ISO 10390:2022 [IDT], ISO 10390:2021 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 10390:1997 - wersja polska, PN-EN 15933:2013-02 - wersja angielska, PN-EN 15933:2013-02 - wersja polska
ICS 13.080.10