PN-EN ISO 16266-2:2022-04 - wersja polska

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN
Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa -- Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania ilościowego Pseudomonas aeruginosa w wodzie. Metoda ta oparta jest na hodowli organizmów docelowych w podłożu płynnym i obliczaniu najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) organizmów z wykorzystaniem tablic NPL. Niniejszy dokument stosuje się do wielu rodzajów wód, na przykład do wód w szpitalach, wody do picia, niegazowanych wód butelkowanych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wód podziemnych, wód basenowych i wód z basenów spa, w tym zawierających dużą ilość heterotroficznych bakterii towarzyszących. Niniejszego dokumentu nie stosuje się do butelkowanych wód gazowanych, smakowych wód butelkowanych, wód z wież chłodniczych lub wód morskich, dla których metoda nie została zwalidowana. Wody te są zatem poza zakresem niniejszego dokumentu. Dla tych matryc laboratoria mogą stosować metodę przedstawioną w niniejszym dokumencie przeprowadzając jej walidację przed zastosowaniem. Test oparty jest na metodzie wykrywania enzymu bakteryjnego, który sygnalizuje obecność P. aeruginosa przez hydrolizę substratu aminopeptydazy 7‐amino‐4‐metylokumaryny obecnego w specjalnym odczynniku. Komórki P. aeruginosa rosną szybko i namnażają się wykorzystując obecne w odczynniku bogate źródło aminokwasów, witamin i innych substancji odżywczych. Aktywnie rosnące szczepy P. aeruginosa posiadają enzym, który przecina substrat aminopeptydazy 7-amido-kumarynę uwalniając produkt, który fluoryzuje w świetle ultrafioletowym (UV). Test opisany w niniejszym dokumencie zapewnia uzyskanie ostatecznego wyniku w czasie 24 godzin, bez konieczności późniejszego potwierdzania pozytywnych studzienek.

* wymagane pola

Bez VAT: 281,40  PLN Z VAT: 346,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16266-2:2022-04 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa -- Część 2: Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
Data publikacji 16-06-2023
Liczba stron 112
Grupa cenowa XA
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 16266-2:2021 [IDT], ISO 16266-2:2018 [IDT]
ICS 13.060.70