PN-EN 15933:2013-02 - wersja angielska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej opisano metodę oznaczania pH z zastosowaniem elektrody szklanej umieszczanej w 1:5 (V/V) zawiesinie osadu ściekowego, odpadu biologicznego lub gleby albo w wodzie (pH-H2O), albo w 0,01 mol/l roztworze chlorku wapnia (pH-CaCl2). Niniejszą normę stosuje się dla próbek osadu ściekowego, próbek oczyszczonego odpadu biologicznego oraz próbek gleby zarówno o wilgotności polowej jak i powietrznie suchych

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15933:2013-02 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady oraz gleba -- Oznaczanie pH
Data publikacji 28-02-2013
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN 15933:2012 [IDT]
ICS 13.030.01