PN-EN 15934:2013-02 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartości suchej pozostałości lub zawartości wody

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano metody obliczania zawartości suchej masy -- osadów ściekowych, oczyszczonych odpadów biologicznych, gleby oraz odpadów stałych -- w przeliczenu na masę próbki, na podstawie wyników uzyskanych z analiz. Zależnie od charakteru i pochodzenia danej próbki obliczenia przeprowadza się na podstawie oznaczania zawartości suchej pozostałości (Metoda A) lub oznaczania zawartości wody (Metoda B). Stosuje się to w przypadku próbek zawierających więcej niż 1 % (wyrażony ułamkiem masowym) suchej pozostałości lub więcej niż 1 % (wyrażony ułamkiem masowym) wody. Metodę A stosuje się w przypadku osadów ściekowych, oczyszczonych odpadów biologicznych, gleby oraz odpadów stałych, a Metodę B stosuje się w przypadku odpadów w postaci cieczy i próbek, co do których podejrzewa się, lub o których jest wiadomo, że poza wodą zawierają substancje lotne

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15934:2013-02 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie suchej masy poprzez oznaczanie zawartości suchej pozostałości lub zawartości wody
Data publikacji 28-02-2013
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN 15934:2012 [IDT]
ICS 13.030.01