PN-EN 15936:2013-02 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano dwie metody oznaczania całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) w próbkach: osadów ściekowych, oczyszczonych odpadów biologicznych, gleby, odpadów oraz osadów, zawierających nie więcej niż 1 g węgla na kilogram suchej masy (0,1 %). Węgiel kamienny i węgiel drzewny oraz nieorganiczne związki węgla poza węglanami, jeśli będą obecne w próce, będą oznaczane jako węgiel organiczny. Dla osadów ściekowych, oczyszczonych odpadów biologicznych oraz gleby zwalidowano jedynie metodę A

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 15936:2013-02 - wersja angielska
Tytuł Osady ściekowe, uzdatnione bioodpady, gleba oraz odpady -- Oznaczanie całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) po suchym spalaniu
Data publikacji 28-02-2013
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 191, Chemii Gleby
Wprowadza EN 15936:2012 [IDT]
ICS 13.030.01