PN-EN ISO 10304-4:2022-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie rozpuszczonych anionów metodą chromatografii jonowej -- Część 4: Oznaczanie chloranów(V), chlorków i chloranów(III) w wodach o niskim stopniu zanieczyszczenia

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę oznaczania rozpuszczonych anionów: chloranów(V), chlorków i chloranów(III) w wodach o niskim stopniu zanieczyszczenia (np. w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wodzie surowej lub w wodzie basenowej). Różnorodność właściwych i odpowiednich warunków analitycznych oraz zależnych od nich kroków proceduralnych pozwala jedynie na ogólny opis. Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki analitycznej można znaleźć w Bibliografii. Odpowiednie przygotowanie wstępne próbki (np. rozcieńczenie) oraz zastosowanie detektora konduktometrycznego (CD), detektora promieniowania nadfioletowego (UV) lub detektora amperometrycznego (AD) umożliwiają osiąganie zakresów roboczych podanych w Tablicy 1.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 10304-4:2022-08 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie rozpuszczonych anionów metodą chromatografii jonowej -- Część 4: Oznaczanie chloranów(V), chlorków i chloranów(III) w wodach o niskim stopniu zanieczyszczenia
Data publikacji 31-08-2022
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 121, Jakości Wody - Badania Chemiczne - Substancje Nieorganiczne
Wprowadza EN ISO 10304-4:2022 [IDT], ISO 10304-4:2022 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10304-4:2002 - wersja polska
ICS 13.060.50