PN-EN ISO 11731:2017-08 - wersja polska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metody hodowli w celu izolacji i oznaczania liczby bakterii Legionella w próbkach wody. Metody te mają zastosowanie do wszystkich rodzajów próbek wody, w tym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody przemysłowej, ścieków oraz wód naturalnych. Metody te mogą być stosowane w przypadku badania matryc związanych ze środowiskiem wodnym, np. biofilmów, osadów itp. Nie wszystkie gatunki Legionella są zdolne do wzrostu na podłożach hodowlanych i z tego względu metody opisane w niniejszym dokumencie nie zapewniają możliwości wykrycia wszystkich gatunków Legionella.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11731:2017-08 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella
Data publikacji 25-09-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 11731:2017 [IDT], ISO 11731:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11731-2:2008 - wersja polska, PN-EN ISO 11731-2:2008 - wersja angielska, PN-ISO 11731:2002 - wersja polska
ICS 07.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12P