PN-EN ISO 8199:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN
Jakość wody -- Ogólne wymagania i wytyczne dla badań mikrobiologicznych metodą hodowli

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania i podano wytyczne dotyczące przeprowadzania czynności wspólnych dla różnych technik hodowli stosowanych w badaniach mikrobiologicznych wody, w szczególności przygotowywania próbek, pożywek hodowlanych i ogólnych wymagań dotyczących aparatury i szklanego sprzętu laboratoryjnego, chyba że wymagane jest inaczej w określonej normie. W niniejszym dokumencie opisano również różne dostępne techniki hodowli stosowane do wykrywania i oznaczania ilościowego drobnoustrojów oraz kryteria wyboru odpowiedniej techniki. Niniejszy dokument jest przewidziany głównie do zastosowania w badaniach bakterii, drożdży i pleśni, ale niektóre jego elementy mają również zastosowanie w badaniach bakteriofagów, wirusów i pasożytów. W dokumencie pominięto techniki, takie jak metoda łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)N1), które nie są oparte na hodowli drobnoustrojów.

* wymagane pola

Bez VAT: 250,40  PLN Z VAT: 307,99  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 8199:2019-01/Ap1:2020-10E

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Tytuł zmieniony poprawką
Numer PN-EN ISO 8199:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Ogólne wymagania i wytyczne dla badań mikrobiologicznych metodą hodowli
Data publikacji 23-01-2019
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 8199:2018 [IDT], ISO 8199:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8199:2010 - wersja polska
ICS 07.100.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 8199:2019-01/Ap1:2020-10E