PN-EN ISO 13843:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Jakość wody -- Wymagania dotyczące określania charakterystyk działania ilościowych metod mikrobiologicznych

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy przeprowadzania charakterystyki metod mikrobiologicznych. W odniesieniu do niniejszego dokumentu charakterystyka oznacza badanie parametrów, które mogą być zmierzone w celu opisania prawdopodobnego działania metody w określonych warunkach, które można opisać jako charakterystyki działania. W niniejszym dokumencie opisano procedury wykorzystywane do określania charakterystyk działania, które mogą być stosowane do kolejnych walidacji lub weryfikacji metod. W niniejszym dokumencie zwrócono uwagę na selektywne metody ilościowe i ma on zastosowanie do wszystkich rodzajów wód. W przypadku metod, które nie są oparte na liczeniu bezpośrednim pod mikroskopem, oznaczaniu liczby kolonii lub najbardziej prawdopodobnej liczby, zaleca się starannie rozważyć zastosowanie procedur opisanych w niniejszym dokumencie.

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 13843:2017-10 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Wymagania dotyczące określania charakterystyk działania ilościowych metod mikrobiologicznych
Data publikacji 16-08-2019
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 13843:2017 [IDT], ISO 13843:2017 [IDT]
ICS 07.100.20