PN-EN ISO 19036:2020-04 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i podaje wytyczne do szacowania niepewności pomiaru (MU) w ilościowych metodach mikrobiologicznych łańcucha żywnościowego.
Ma zastosowanie w analizie ilościowej:
— produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub stosowanych w żywieniu zwierząt;
— próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością;
— próbek na etapie produkcji pierwotnej.
Analiza ilościowa jest zazwyczaj przeprowadzana przez oznaczanie liczby drobnoustrojów z zastosowaniem metody płytkowej. Niniejszy dokument ma również ogólne zastosowanie do innych analiz ilościowych, w tym
— do technik najbardziej prawdopodobnej liczby (MPN);
— metod instrumentalnych, takich jak impedymetria, adenozynotrifosforan (ATP) i cytometria przepływowa;
— metod molekularnych, takich jak metody bazujące na ilościowej reakcji PCR (qPCR)
Niepewność oszacowana w niniejszym dokumencie nie obejmuje skutków systematycznych (obciążenie).

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19036:2020-04 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Wytyczne do szacowania niepewności pomiaru w metodach ilościowych
Data publikacji 22-04-2020
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 19036:2019 [IDT], ISO 19036:2019 [IDT]
ICS 07.100.30