PN-EN ISO 6887-1:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 1: Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono ogólne zasady przygotowania w warunkach tlenowych zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń do badań mikrobiologicznych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub zwierzęta.
Niniejszy dokument ma zastosowanie w przypadkach ogólnych a pozostałe części stosuje się do określonych grup produktów przytoczonych we wprowadzeniu. Z uwagi na niektóre aspekty może być także zastosowany w metodach molekularnych, w których matryce mogą powodować hamowanie etapów metody PCR i w następstwie wpływać na wyniki badania.
Niniejszy dokument nie obejmuje przygotowania próbek zarówno do metod oznaczania liczby, jak i wykrywania obecności, jeżeli instrukcje przygotowania są szczegółowo podane w określonych Normach Międzynarodowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6887-1:2017-05 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych -- Część 1: Ogólne zasady przygotowania zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych
Data publikacji 29-11-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6887-1:2017 [IDT], ISO 6887-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 6887-1:2000 - wersja polska
ICS 07.100.30