PN-EN ISO 21528-2:2017-08 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda liczenia kolonii

Zakres

W niniejszym dokumencie określono horyzontalną metodę oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Ma ona zastosowanie do:
— produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i do żywienia zwierząt, oraz;
— próbek środowiskowych pobieranych z obszarów produkcji pierwotnej, produkcji żywności
i obrotu żywnością.
Niniejsza technika jest przeznaczona do stosowana, kiedy oczekiwana liczba kolonii jest wyższa niż 100 na mililitr lub gram próbki do badań.
W przypadku oczekiwanej liczby kolonii wynoszącej poniżej 100 kolonii na mililitr lub gram próbki do badań przeważnie stosuje się technikę najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) opisaną w ISO 21528-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21528-2:2017-08 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda liczenia kolonii
Data publikacji 18-10-2019
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 21528-2:2017 [IDT], ISO 21528-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 21528-2:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30