PN-EN ISO 11290-2:2017-07 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. -- Część 2: Metoda oznaczania liczby

Zakres

W niniejszym dokumencie określono horyzontalną metodę
— oznaczania liczby L. monocytogenes, oraz
— oznaczania liczby Listeria spp. (łącznie z L. monocytogenes).
Niniejszy dokument ma zastosowanie do
— produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i przeznaczonych do żywienia zwierząt;
— próbek środowiskowych pobranych w obszarze produkcji żywności i obrotu żywnością;
Możliwe jest, że niektóre dodatkowo opisane gatunki Listeria nie zostaną policzone lub potwierdzone niniejszą metodą[3][6][9][11].

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 11290-2:2017-07 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. -- Część 2: Metoda oznaczania liczby
Data publikacji 22-09-2020
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 11290-2:2017 [IDT], ISO 11290-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 11290-2:2000 - wersja polska, PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap1:2006 - wersja polska, PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap2:2007 - wersja polska
ICS 07.100.30