PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja polska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji

Zakres

W niniejszej części ISO 5667 podano wytyczne dotyczące technik pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dla celów niniejszej części ISO 5667 woda przeznaczona do spożycia przez ludzi obejmuje: a) każdy rodzaj wody w postaci pierwotnej lub po uzdatnieniu, przeznaczony do picia, gotowania, przygotowywania posiłków lub do innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia, a także b) każdy rodzaj wody używany w jakimkolwiek zakładzie produkcyjnym do wytwarzania, przetwarzania, konserwowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub substancji przeznaczonych do spożycia przez ludzi, chyba że właściwe organy krajowe uznają, iż jakość wody nie ma wpływu na wartość zdrowotną produktu spożywczego w jego gotowej postaci. Wytyczne podane w niniejszej części ISO 5667 ograniczają się do sytuacji, w których woda pochodzi z miejskich systemów dystrybucji lub podobnych systemów (w tym systemów indywidualnych), w przypadku których wcześniejsze uzdatnianie i/lub ocena jakości spowodowała, że woda jest zakwalifikowana jako zdatna do picia lub do celów produkcyjnych. Niniejsza część ISO 5667 ma w szczególności zastosowanie do wody, która jest stale dostarczana do każdego etapu wykorzystania aż do punktu użycia w systemie dystrybucji. Obejmuje to dystrybucję w dużych budynkach, w których może być stosowane dodatkowe zarządzanie jakością wody. Niniejsza część ISO 5667 ma również zastosowanie w przypadku pobierania próbek, gdy może dojść do uszkodzeń systemów dystrybucji, albo w sytuacjach awaryjnych, w których bezpieczeństwo osób pobierających próbki nie jest zagrożone. Niniejsza część ISO 5667 nie zawiera wytycznych dotyczących źródeł wody ani produktów wytwarzanych przy użyciu wody do picia. Poniżej podano przykłady sytuacji, do których niniejszy dokument nie ma zastosowania: pobieranie próbek wody z jej źródeł, jak na przykład wody podziemne i retencjonowane wody powierzchniowe; pobieranie próbek wody do picia pochodzącej z nieciągłych źródeł (na przykład z samochodów-cystern); pobieranie próbek ze zbiorników wody w samolotach, pociągach i na statkach; pobieranie próbek napojów (łącznie z wodą butelkowaną) albo próbek żywności zawierającej wodę do picia wykorzystywaną do jej przygotowania; pobieranie próbek z automatów do napojów, które wydają niezamknięte kubki z napojami.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 5667-5:2017-10 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek -- Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i z systemów dystrybucji
Data publikacji 24-09-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza ISO 5667-5:2006 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 5667-5:2003 - wersja polska
ICS 13.060.20, 13.060.45