PN-EN ISO 19458:2007 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych

Zakres

Podano wytyczne dotyczące projektowania warunków pobierania próbek wody, procedur pobierania próbek do badań mikrobiologicznych oraz dotyczące transportu, postępowania z próbkami i przechowywania pobranych próbek przed rozpoczęciem analizy

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 19458:2007 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych
Data publikacji 19-12-2007
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 19458:2006 [IDT], ISO 19458:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 19458:2006 - wersja angielska
ICS 13.060.45