PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli -- Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej

Zakres

W niniejszej części ISO 9308 opisano metodę oznaczania ilościowego Escherichia coli (E. coli) i bakterii grupy coli. Metoda oparta jest na technice filtracji membranowej, następnie hodowli na chromogennym podłożu agarowym dla bakterii grupy coli i określeniu liczby organizmów docelowych w badanej próbce. Ze względu na małą selektywność zastosowanego podłoża różnicującego, wzrost mikroflory towarzyszącej może zakłócać wiarygodne oznaczanie E. coli i bakterii grupy coli, na przykład w wodach powierzchniowych lub w wodzie z płytkich studni. Metoda ta nie jest przeznaczona do badania tego typu wód.
Niniejsza część ISO 9308 przeznaczona jest szczególnie do badania wód o małej liczbie bakterii, w których ogólna liczba kolonii, rosnących na chromogennym podłożu agarowym dla bakterii grupy coli (CCA) będzie niższa niż 100. Badanie może być zastosowane do wody przeznaczonej do spożycia, dezynfekowanej wody basenowej lub wody po ostatnim etapie oczyszczania w stacji uzdatniania.
Niektóre szczepy Escherichia coli, które są β-D-glukuronidazo-ujemne, takie jak Escherichia coli O157, nie będą wykrywane jako E. coli. Szczepy te są β-D-galaktozydazo-dodatnie i będą wykrywane na chromogennym podłożu agarowym jako bakterie grupy coli

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 9308-1:2014-12 - wersja polska
Tytuł Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe Escherichia coli i bakterii grupy coli -- Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
Data publikacji 14-10-2015
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 9308-1:2014 [IDT], ISO 9308-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 9308-1:2004/Ap1:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 9308-1:2004/AC:2009 - wersja polska, PN-EN ISO 9308-1:2004 - wersja polska
ICS 07.100.20