PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych

Zakres

Niniejsza część ISO 16283 określa procedury służące do określenia izolacyjności od dźwięków powietrznych między dwoma pomieszczeniami w budynku przy pomocy pomiarów ciśnienia akustycznego. Są one przeznaczone dla pomieszczeń o objętości w zakresie od 10 do 250 m3, w zakresie częstotliwości od 50 do 5 000 Hz. Wyniki badań mogą być wykorzystane do oszacowania, oceny i porównania izolacyjności od dźwięków powietrznych w pomieszczeniach nie umeblowanych lub umeblowanych, w warunkach pola akustycznego, które może być w przybliżeniu traktowane jako rozproszone lub nie rozproszone. Mierzona izolacyjność od dźwięków powietrznych jest zależna od częstotliwości i może być przekształcona, z wykorzystaniem procedur zgodnych z ISO 717 - 1, do postaci jednoliczbowego wskaźnika oceny, charakteryzującego właściwości akustyczne.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 16283-1:2014-05 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych
Data publikacji 06-05-2014
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 16283-1:2014 [IDT], ISO 16283-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 140-14:2006 - wersja polska, PN-EN ISO 140-4:2000 - wersja polska
ICS 91.120.20
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 16283-1:2014-05/A1:2018-02E