PN-EN ISO 717-2:2013-08 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 717-2:2021-06 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

Zakres

Niniejsza część ISO 717:a) definiuje jednoliczbowe wskaźniki oceny izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami i izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych stropów, b) opisuje zasady wyznaczania tych wskaźników na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w pasmach tercjowych zgodnie z normami EN ISO 10140-3 i EN ISO 140-7 oraz w pasmach oktawowych, zgodnie z EN ISO 140-7, c) definiuje jednoliczbowe wskaźniki tłumienia dźwięków uderzeniowych przez warstwy podłogowe (pływające podłogi, wykładziny, lekkie warstwy podłogowe), wyznaczone na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w pasmach tercjowych zgodnie z normą EN ISO 10140-3, d) określa procedurę wyznaczania wskaźników tłumienia dźwięków uderzeniowych przez układy podłogowe ułożone na lekkich stropach. Jednoliczbowe wskaźniki wyznaczone zgodnie z niniejszą częścią normy ISO 717 służą do oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych oraz uproszczenia formułowania wymagań akustycznych w kodach budowlanych. Dodatkowo wprowadzono wyznaczanie wskaźnika jednoliczbowego z dokładnością do 0,1 dB w celu przedstawienia niepewności (z wyjątkiem widmowych współczynników adaptacyjnych). Wymagane wartości wskaźników jednoliczbowych są określane w zależności od potrzeb. Klasyfikacja wyników pomiarów wykonywanych w rozszerzonym paśmie częstotliwości jest ujęta w Załączniku A. Metoda wyznaczania jednoliczbowych wskaźników dla płytowych stropów ciężkich z podłogami jest opisana w Załączniku B. Przykład obliczeń jednoliczbowego wskaźnika oceny podano w Załączniku C

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 717-2:2013-08 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych
Data publikacji 21-08-2013
Data wycofania 11-06-2021
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 717-2:2013 [IDT], ISO 717-2:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 717-2:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 717-2:1999/A1:2008 - wersja polska
ICS 91.120.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 717-2:2021-06 - wersja angielska