PN-EN ISO 16283-2:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

Zakres

Niniejsza norma określa metody badawcze pozwalające zmierzyć izolacyjność akustyczną w budynku od dźwięków uderzeniowych stosując pomiary ciśnienia akustycznego podczas pracy źródła uderzeniowego na powierzchni stropów lub schodach. Przedstawione metody są przewidziane do stosowanie w pomieszczeniach o objętościach od 10 m3 do 250 m3 i zakresu częstotliwości 50 Hz do 5 000 Hz.
Wyniki pomiarów mogą być wykorzystane do określenia ilościowego, oceny i porównywania izolacyjności od dźwięków uderzeniowych w pomieszczeniach umeblowanych i nieumeblowanych, w których pole akustyczne w przybliżeniu spełnia warunki pola dyfuzyjnego.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 16283-2:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Akustyka -- Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 253, Akustyki Architektonicznej
Wprowadza EN ISO 16283-2:2018 [IDT], ISO 16283-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 16283-2:2016-02 - wersja angielska
ICS 91.120.20, 91.060.30