PN-EN 1793-2:2018-08 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 2: Podstawowe właściwości izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwięku rozproszonego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa laboratoryjne metody pomiaru izolacyjności drogowych urządzeń przeciwhałasowych od dźwięków powietrznych w warunkach odbicia fali akustycznej.
Zawarto w niej ocenę właściwości barier, które mogą być instalowane wewnątrz urządzeń badawczych opisanych w EN ISO 10140-2 i EN ISO 10140-4. Metoda ta nie jest przeznaczona do oznaczania wewnętrznych właściwości izolacyjności urządzeń przeciwhałasowych instalowanych na drogach od dźwięków powietrznych w warunkach braku odbicia fali akustycznej

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1793-2:2018-08 - wersja angielska
Tytuł Drogowe urządzenia przeciwhałasowe -- Metoda oznaczania właściwości akustycznych -- Część 2: Podstawowe właściwości izolacji od dźwięków powietrznych w warunkach dźwięku rozproszonego
Data publikacji 22-08-2018
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 1793-2:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1793-2:2013-05 - wersja angielska
ICS 17.140.30, 93.080.30